آزمایش بکارت در افغانستان باید متوقف شود

53

سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت افغانستان خواسته است که آزمایش بکارت دختران در این کشور را متوقف سازند؛ زیرا این عمل غیرعلمی و تحقیر‌آمیز است.

این سازمان با نشر خبرنامه‌ای از رییس جمهور غنی خواسته است که با صدور فرمانی برای همیشه به آزمایش بکارت دختران در افغانستان پایان دهد.

سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است در افغانستان قانونی که آزمایش بکارت را منع کند، وجود ندارد و این آزمایش یک سوء استفاده بی‌هدف از دختران است.

این اعلامیه با استناد به گزارش تحقیقی کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفته است که آزمایش بکارت علارغم  دستورمنع از طرف وزارت صحت عامه، بدون حکم محکمه و رضایت دختران ادامه دارد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر با نشر یک گزارش تحقیقی گفته است که ۹۲.۳ درصد از آزمایش نسائی زنان بدون رضایت آنان و حکم محکمه انجام شده است.

 این در حالی است که فقره دوم ماده ۶۴۰ کود جزا، اجرای این آزمایش‌ها را مشروط به رضایت زن و حکم محکمه با‌صلاحیت دانسته است.