آمار کرونا روز چهار شنبه نزدیک به صد نفر جان باختند
آمار کرونا روز چهار شنبه نزدیک به صد نفر جان باختند

وزارت صحت عامه می‌گوید که آمار کرونادر روز چهار شنبه۱۷۲۲ مورد مثبت ویروس کرونا در کشور شناسایی شده‌اند. شمار مجموعی مریضان کووید۱۹ در افغانستان به ۹۶ هزار و ۵۳۱ نفر افزایش یافته است. براساس معلومات وزارت صحت عامه، در یک شبانه روز ۹۴ نفر از اثر مریضی کووید۱۹ در کشور فوت کرده‌اند.

وزارت صحت عامه می‌گوید که آمار کرونادر روز چهار شنبه۱۷۲۲ مورد مثبت ویروس کرونا در کشور شناسایی شده‌اند. شمار مجموعی مریضان کووید۱۹ در افغانستان به ۹۶ هزار و ۵۳۱ نفر افزایش یافته است. براساس معلومات وزارت صحت عامه، در یک شبانه روز ۹۴ نفر از اثر مریضی کووید۱۹ در کشور فوت کرده‌اند.