آنگلا مرکل صد اعظم آلمان از دنیای سیاست کناره گیری می کند

732

آنگلا مرکل اعلام کرد که در پایان دوره صدر اعظمی خویش یعنی در سال ۲۰۲۱ از دنیای سیاست کناره گیری می کند.

خانم مرکل که افزون بر مقام صدر اعظمی، رهبری حزب دموکرات مسیحی را نیز بر دوش دارد، گفت که در ماه دسمبر آینده در انتخابات ریاستی حزب شرکت نخواهد کرد.بیشتر رسانه های آلمان گزارش داده اند که آنگلا مرکل مقام های ارشد حزب را از این تصمیم خویش آگاه کرده است.

خانم مرکل در حالی از تصمیم های خویش سخن گفته است که حزب او در انتخابات اخیر منطقه ای آلمان شکست سختی خورده و این موضوع ثبات دولت اءتلافی او را با خطر روبرو کرده است.صدر اعظم آلمان با اعلان تصمیم خویش گفته که مسیولیت شکست های اخیر را بر عهده می گیرد.

 آنگلا مرکل از ۱۸ سال پیش تا کنون ریاست حزب دموکرات مسیحی آلمان را بر دوش داشته و از سال ۲۰۰۵ تا کنون نیز صدر اعظم آلمان بوده است.

 خانم آنگلا مرکل به مقام های ارشد حزب خود گفت که پس از شکست حزب راست میانه دموکرات مسیحی و حزب چپ میانه سوسیال دموکرات، متحد حزب خانم مرکل، در انتخابات ایالات هسن آلمان، تصمیم گرفته که برای رهبری حزب نامزد نشود. با وجود این خانم مرکل تاکید کرده که قصد دارد همچنان صدر اعظم آلمان باقی بماند.