آینده مبهم و نا روشن فارغان دختر از رشته‌های پزشکی دربامیان 
آینده مبهم و نا روشن فارغان دختر از رشته‌های پزشکی دربامیان 

خبرگزاری زنان افغان: اینجا ده‌ها دختر در بامیان، روز گذشته (جمعه، ۲۶ عقرب) در یک محفلی فراغت‌شانرا به‌طور دسته‌جمعی جشن گرفتند. این دختران که شمار شان نزدیک به صد نفر می‌رسد، در یکی از هوتل‌های بامیان با سردادن شعار آزادی و آموزش خواهان بازگشایی درهای مکاتب و دانشگاه نیز شدند. سمیره یک تن از فارغ […]

خبرگزاری زنان افغان: اینجا ده‌ها دختر در بامیان، روز گذشته (جمعه، ۲۶ عقرب) در یک محفلی فراغت‌شانرا به‌طور دسته‌جمعی جشن گرفتند.

این دختران که شمار شان نزدیک به صد نفر می‌رسد، در یکی از هوتل‌های بامیان با سردادن شعار آزادی و آموزش خواهان بازگشایی درهای مکاتب و دانشگاه نیز شدند.

سمیره یک تن از فارغ شده‌گان گفت”نگران این هستیم که آیا برای ما کار فراهم می‌شود یانه؟ اگر کار نتوانم و طالبان مانع کار ما شوند دیگر زحمات ما به هدر می‌رود.”

این دختران با انبوهی نگرانی از آینده‌شان می‌گویند، هیچ امیدی در زیرسایه نظام کنونی در افغانستان برای دختران و زنان نیست، زنان هر روز حقوق‌شان گرفته می‌شود و هر روز طالبان آنها را به بهانه‌های مختلف سرکوب می‌کنند، با آنهم ما به درس خود ادامه می‌دهیم و انتظار یک آینده بهتر را داریم.

حمیده یکی دیگر از این فارغان گفت “جای خوشحالی است که ما حداقل می‌توانیم رشته‌های داکتری را بخوانیم در حالیکه هزاران دختر از تعلیم باز ماندند و هیچ چاره‌ی جز نشستن در گوشه‌ی خانه‌ی ندارند.”

این در حالی است که پس از بسته شدن درهای مکاتب و دانشگاه‌ها بروی دختران، اکنون زنان و دختران به فراگرفتن آموزش در بخش پزشکی رو آورده اند. در حالیکه با گذشت دو سال از حکومت طالبان هزاران دختر از رشته‌های مختلف فارغ شدند اما زمینه‌ی کار برای آنها فراهم نشده است.