از افزایش چالش‌های اقتصادی تا کاهش معاشات کارمندان زن به پنج‌هزار افغانی
از افزایش چالش‌های اقتصادی تا کاهش معاشات کارمندان زن به پنج‌هزار افغانی
پس از نشر مکتوب ریاست عمومی اداره امور طالبان، مبنی بر کاهش معاشات کارمندان زن به پنج‌هزار افغانی شماری از زنان می‌گویند که آنان تنها نان آور خانواده‌شان هستند و تطبیق این فرمان رهبر طالبان جفای بزرگ به حق زنان سرپرست خانواده است.

پس از نشر مکتوب ریاست عمومی اداره امور طالبان، مبنی بر کاهش معاشات کارمندان زن به پنج‌هزار افغانی شماری از زنان می‌گویند که آنان تنها نان آور خانواده‌شان هستند و تطبیق این فرمان رهبر طالبان جفای بزرگ به حق زنان سرپرست خانواده است.

شماری از زنان کارمند حکومت از این دستور رهبر طالبان ابرار نگرانی کرده و می‌گویند که با عملی شدن این دستور زنان سرپرست خانواده با چالش اقتصادی مواجه خواهند شد.

آمنه صمدی، یک تن از آموزگاران زن است که سرپرست خانواده خود بوده و بعد از نشر فرمان کاهش معاشات کارمندان زن در ادارات دولتی، نگران آینده خود و فرزندانش است.

وی می‌گوید:«معاش من ده‌هزار افغانی بود و قرار است پنج‌هزار شود. خودم سرپرست خانواده خود هستم و مجبورم به تنهایی مصارف چهار طفلم را پیدا کنم اما با پنج هزار اول کدام مشکل را حل کنم. شوهرم بیکار است، پول آب و برق، کرایه خانه و مصارف اطفالم به پنج هزار افغانی حل نمی‌شود».

مژگان، یکی دیگر از زنان سرپرست است که در یکی از ادارات دولتی مصروف کار است و از این که معاش آنان به پنج هزار افغانی کاهش یافته است نگران پیش‌برد زندگی خود و خانواده‌اش است.

وی می‌گوید:«هفت نفر خانواده من است. شوهرم را از دست دادم برعلاوه خودم که باید کار کنم و مصارفم را پیدا کنم، هیچ کس دیگری را ندارم تا برایم بازوی دست شود. با پنج هزار افغانی هیچ دردی را دوا نمی‌کند».

در مکتوب منتشر شده در آن هبت‌الله آخند زاده رهبر طالبان دستور داده است تا معاش همه کارمندان زن در حکومت طالبان پنج‌هزار افغانی شود آمده است:

«تمامی کارمندان زن در ادارات حکومتی که از سوی دولت قبلی منصوب شده‌ا‌‌ند و هنوز هم از سوی امارت اسلامی (حکومت طالبان) به آنها معاش پرداخت می‌شود، حقوق همه آنها در واحدهای بودجوی و غیربودجوی ۵ هزار افغانی تعیین شود و (تمام معاشات یک اندازه باشد).»

در این مکتوب روشن نشده است که معاش کارمندان زن که در خانه نشسته‌اند پنج‌هزار افغانی شده است یا کارمندان زن برحال و حاضر در ادارات دولتی.

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان