از بین رفتن یک فرد بر اثر صاعقه در بدخشان 
از بین رفتن یک فرد بر اثر صاعقه در بدخشان 
منابع محلی طالبان به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گوید که روز گذشته در اثر صاعقه یک شخص به اسم محمد ضیا از بین رفته و شخص دیگری زخم برداشته است. 

منابع محلی طالبان به خبرگزاری زنان افغانستان می‌گوید که روز گذشته در اثر صاعقه یک شخص به اسم محمد ضیا از بین رفته و شخص دیگری زخم برداشته است.

این دو فرد که در قریه آلانی از مربوطات ولسوالی درایم بدخشان بود روز جمعه اول سرطان بر اثر برخورد صاعقه زخم برداشته و ازبین رفتند.

داکتران شفاخانه فیض‌آباد وضعیت فرد زخمی شده را نیز جدی عنوان کرده است و گفته است؛ صاعقه قسمت های زیاد بدن او را سوختانده است که تداوی وی زمین‌زمان‌گیر و مشکل است، باید رسیدگی عاجل به وی صورت گیرد وگرنه جان به حق خواهد سپرد.

این در حالیست که قبلا چند فرد دیگر در جنوب کشور نیز از اثر اصابت صاعقه ار بین رفته بودند.

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان