استعفای رئیس اداره بازرس ریاست‌ جمهوری
استعفای رئیس اداره بازرس ریاست‌ جمهوری

غزال حارس رئیس اداره بازرس ریاست‌جمهوری خبر استعفایش را از طریق توییتر همگانی کرد. غزال حارس صبح امروز در صفحه توئیتر خود طی یک توئیت، گفته؛ “پس از نزدیک به دو سال خدمت به عنوان بازرس، و دو بار ارایه استعفاء به مقام ریاست جمهوری که متاسفانه منظور نشد، از سمت خود کنار میروم”. حارث […]

غزال حارس رئیس اداره بازرس ریاست‌جمهوری خبر استعفایش را از طریق توییتر همگانی کرد.
غزال حارس صبح امروز در صفحه توئیتر خود طی یک توئیت، گفته؛ “پس از نزدیک به دو سال خدمت به عنوان بازرس، و دو بار ارایه استعفاء به مقام ریاست جمهوری که متاسفانه منظور نشد، از سمت خود کنار میروم”.
حارث در توئیت خود بصورت غیر مستقیم از فقدان دیدگاه واحد در امر مبارزه با فساد دستگاه دولتی کشور سخن گفته و افزوده است ” امید در آینده ای نه چندان دور، افغانستان دیدگاه واحدی برای مبارزه با فساد داشته باشد”.
او همچنان مبارزه با فساد را در کشوری که همواره از فساد رنج می‌برد، کار سخت و دشوار تعریف کرده است.
غزال حارس دانش‌آموخته حقوق و علوم ‌سیاسی است. او پیش از این عضویت کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون‌ اساسی را داشت. او در زمان کارش به عنوان کمیشنر این کمیسیون چندین بار از نقض نگران کننده قانون‌ اساسی با رسانه ها سخن گفته بود.