اعتراض افراد دارای معلولیت راجع به عدم شمولیت در روند دوحه 
اعتراض افراد دارای معلولیت راجع به عدم شمولیت در روند دوحه 

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان