اعتراض افراد دارای معلولیت راجع مورد عدم شمولیت در روند دوحه
اعتراض افراد دارای معلولیت راجع مورد عدم شمولیت در روند دوحه
شماری از فعالین حقوق افراد دارای معلولیت در يک گردهمایی از بی‌توجهی برگزار کنندگان نشست‌های موثر، راجع به افغانستان در مورد شمولیت معلولین انتقاد کرده اند.

شماری از فعالین حقوق افراد دارای معلولیت در یک گردهمایی از بی‌توجهی برگزار کنندگان نشست‌های موثر، راجع به افغانستان در مورد شمولیت معلولین انتقاد کرده اند.

این افراد می‌گویند؛ افراد دارای معلولیت منحیث قربانیان جنگ در عرصه های مختلف باید مشارکت داشته و زمینه، جهت حمایت از این قشر فراهم شود.

آنها نبود مشارکت معلولین در روند های مهم را سبب انزوای این شهروندان دانسته از سازمان‌ملل متحد خواهان حضور نمایندگان این بخش اجتماع در روند سوم دوحه گردیدند.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان