اعتراض خبرنگاران افغانستان درپاکستان: رسانه ها در دام افراطیت افتاده اند
اعتراض خبرنگاران افغانستان درپاکستان: رسانه ها در دام افراطیت افتاده اند

شماری از خبرنگاران افغانستان در پاکستان روز (دوشنبه، ۶ سرطان)  در یک نشست اعتراضی در اسلام آباد پاکستان از بی‌توجهی نهادهای حامی خبرنگاران و کشورهای مدافع حقوق بشر به‌شدت انتقاد کرده‌ و می‌گویند که این خبرنگاران در شرایط روحی‌و‌ روانی نامناسب به سر می‌برند و از سوی نهادهای حامی خبرنگاران و کشورهای مدافع حقوق بشر […]

شماری از خبرنگاران افغانستان در پاکستان روز (دوشنبه، ۶ سرطان)  در یک نشست اعتراضی در اسلام آباد پاکستان از بی‌توجهی نهادهای حامی خبرنگاران و کشورهای مدافع حقوق بشر به‌شدت انتقاد کرده‌ و می‌گویند که این خبرنگاران در شرایط روحی‌و‌ روانی نامناسب به سر می‌برند و از سوی نهادهای حامی خبرنگاران و کشورهای مدافع حقوق بشر فراموش شده‌اند.
آنان با صدور  بیانیه‌‌ای اعتراضی تصریح کرده اند که فصل آزادی بیان و رسانه‌های آزاد در افغانستان بسته شده و رسانه‌ها در دام افراطیت افتاده‌اند.
اعضای خبرنگاران در تبعید می‌گویند که آنان با سقوط رژیم جمهوریت مجبور شده‌اند کشور را به دلیل تهدید های امنیتی ترک کنند.
خبرنگاران در تبعید در بیانه‌ای مشترک شان همچنان آورده اند: “ما جمعی از خبرنگاران از ماه‌ها بدین‌ سو در کشور همسایه پاکستان در وضعیت رقت‌بار با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنیم؛ اما متأسفانه هیچ کشور و سازمان بین‌المللی به صدای ما پاسخ نداده است.”
در همین حال، آنان بار دیگر از نهادهای حامی خبرنگاران و کشورهای مدافع حقوق خبرنگاران و حقوق بشر و حقوق زنان خواسته‌اند که به صدای‌شان پاسخ بدهند.
خبرنگاران در تبعید همچنان از نهادهای جهانی خواسته‌اند که برای رهایی خبرنگاران در بند طالبان دست به کار شوند .
بربنیاد اعلامیه خبرنگاران در تبعید، نهادهای حامی رسانه‌ها برخورد دوگانه با جامعه خبرنگاری افغانستان کرده‌اند.
با این حال، آنان از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهنده‌گان در پاکستان خواسته‌اند که به‌ پرونده مهاجرتی اقشار آسیب‌پذیر و خبرنگاران اولویت بدهند.
خبرگزاری زنان افغانستان