اعتراض خیابانی زنان درکابل: زنان افغانستان را به گروگان سیاسی نگیرید
اعتراض خیابانی زنان درکابل: زنان افغانستان را به گروگان سیاسی نگیرید

خبرگزاری زنان افغان:  به مناسبت هشتم مارچ ایتلاف جنبش های زنانه در شهرکابل یک اعتراض خیابانی برگزار کردند. صبح امروز( چهارشنبه، ۱۷ حوت ۱۴۰۱) گروهی از زنان معترض در چهارراهی پروژه تایمنی در اعتراض خیابانی شعار« نان، کار ،آزادی» و« زنان افغانستان را به گروگان سیاسی نگیرید»  سردادند. زنان معترض با صدور یک قطعنامه‌ی هفت […]

خبرگزاری زنان افغان:  به مناسبت هشتم مارچ ایتلاف جنبش های زنانه در شهرکابل یک اعتراض خیابانی برگزار کردند.
صبح امروز( چهارشنبه، ۱۷ حوت ۱۴۰۱) گروهی از زنان معترض در چهارراهی پروژه تایمنی در اعتراض خیابانی شعار« نان، کار ،آزادی» و« زنان افغانستان را به گروگان سیاسی نگیرید»  سردادند.
زنان معترض با صدور یک قطعنامه‌ی هفت ماده‌ای خواست های شان از مردم و جامعه جهانی را مطرح کردند.
زنان معترض می‌گویند این دومین هشت مارچ زیر حاکمیت گروه طالبان است که زنان از ابتدایی ترین حقوق شان  محروم اند و جهان به خصوص جامعه جهانی باید طالبان را در تمامی موارد نقص حقوق زنان و موارد حذف زنان پاسخگو قرار بدهد. زنان معترض می‌گویند: « حالا وقت آن رسیده تا سازمان ملل با قاطعیت و جدیت  در قبال سرنوشت مردم افغانستان تصمیم بگیرد.»
در قطعنامه هفت ماده‌ای زنان معترض آمده است که زنان معترض خواهان حقوق اساسی زنان، بازگشایی دروازه های مکاتب و دانشگاه، مشارکت سیاسی، تحقق عدالت، انتخابات آزاد وعادلانه و حکومت برخواسته از رای مردم اند.
این زنان از جامعه جهانی نیز خواسته است که در برابر طالبان باید مدافع حقوق مردم بخصوص زنان افغانستان باشد.
« وضع محدودیت های بیشتر علیه طالبان و اقدامات جدی سازمان ملل تنها راه است که می‌تواند طالبان را وادار به تمکین نمودن در برابر خواسته های زنان افغانستان کند، لطفا از آن دریغ نکنید »
زنان معترض در ادامه از مردم افغانستان نیز خواسته است که « از مردم افغانستان نیز میخواهیم که کنار زنان معترض افغانستان بی ایستند و به حرکت های خودجوش مردمی بیپوندند و برای اولین بار در تاریخ سیاسی افغانستان تغییر سرنوشت سیاسی خویش را فارغ از نسخه های غرب و شرق بحیث شهروند مسوول به دستان خویش رقم بزنند.»
و در پایان این قطعنامه همچنان خطاب به مردم آمده است:«بیاید برزمیم، بجنگیم و زنجیر اسارت را بشکنیم و قربانی بدهیم تا ما، آرزو های ما و فرزندان ما خوراک بازی های چند سیاست سوار مزدور نشود.»
این اعتراض خیابانی زنان درحالیست که گروه طالبان همواره اعتراضات مدنی زنان را سرکوب کردند.
اعتراضات امروز زنان نیز قبل از رسیدن افراد طالبان خاتمه یافته است.
#Recognize_Gender_Apartheid_in_Afghanistan