اعتراض خیابانی زنان در کابل: به رسمیت شناختن طالبان، به رسمیت شناختن تروریزم است
اعتراض خیابانی زنان در کابل: به رسمیت شناختن طالبان، به رسمیت شناختن تروریزم است

خبرگزاری زنان افغان: جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در کابل در یک اعتراض خیابانی از سازمان های ملل متحد و جامعه جهانی خواستند که طالبان را به رسمیت نشناسند. زنان معترض در قطعنامه‌ای شش ماده‌ای تاکید کرده اند که به رسمیت شناسی گروه طالبان از سوی جهان، به رسمیت شناسی تروریزم است. در قطعنامه آمده […]

خبرگزاری زنان افغان: جنبش های اعتراضی زنان افغانستان در کابل در یک اعتراض خیابانی از سازمان های ملل متحد و جامعه جهانی خواستند که طالبان را به رسمیت نشناسند.
زنان معترض در قطعنامه‌ای شش ماده‌ای تاکید کرده اند که به رسمیت شناسی گروه طالبان از سوی جهان، به رسمیت شناسی تروریزم است.
در قطعنامه آمده است که جهانیان می‌دانند که طالبان حقوق زنان را در افغانستان گروگان گرفته اند تا با جامعه‌ی بین‌المللی برای به دست آوردن مشروعیت معامله کنند و در این راستا حتا تا کشیدن خط سرخ برای ملل متحد پیش رفته اند و تمامی پیمان های بین المللی را آشکارا نقض کرده اند.
زنان معترض در قطعنامه گفته است که با قیام دوباره با صدای بلند خواسته‌های خود را مطرح می‌کند و از جامعه جهانی می‌خواهند که سرنوشت سی میلیون نفوس افغانستان را به معامله نگیرد.
« ملل متحد! جامعهء جهانی!  به رسمیت شناختن حاکمیت طالبان، به رسمیت شناختن تروریزم است. راه تعامل همیشه باید باز باشد اما تعامل “معامله” نیست سر نوشت ۳۰ میلیون نفوس را به معامله نگیرید.»
جنبش های اعتراضی زنان در قطعنامه شان همچنان تاکید کردند که طالبان شایسته‌ی به رسمیت شناخته شدن و قرار گرفتن در جایگاه حکومت و نماینده مردم افغانستان نیستند « لذا از هر نوع تعامل و بیان بخصوص از سوی مسئولین سازمان ملل که طالبان را به مثابه ای نماینده و حکومت مشروع افغانستان جلوه و ارتقاع دهد اجتناب صورت گیرد. مردم افغانستان همچنان طالبان را یک گروه متحجر و ضد بشری میداند و تا زمانی که مردم کشور طالبان را نپذیرفته اند تحمیل شدن آنان را نخواهند پذیرفت.»
آنان همچنان گفته است که از تعامل و مشروعیت دهی عجولانه به طالبان بدون در نظر داشت منافع مردم افغانستان، باید به شکل جدی جلوگیری صورت گیرد. و
تحویل دهی نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان یکی پس از دیگری به طالبان از مصداق های بارز این رفتار عجولانه است. سازمان ملل و جامعه ای جهانی در این مورد مسئول است و باید پاسخ گو باشد.
زنان معترض همچنان هشدار داده اند که در صورت برسمیت شناختن طالبان از سوی سازمان ملل هر موردی از نقض حقوق بشری در افغانستان و مسئله بعدی تروریسم سازی در افغانستان، سازمان ملل و کشورهای حامی طالبان باید مسؤل باشند.