اعتراض زنان بر آغاز سال تعلیمی بدون حضور دختران از سوی طالبان
اعتراض زنان بر آغاز سال تعلیمی بدون حضور دختران از سوی طالبان

خبرگزاری زنان افغان:  زنان معترض اعضای «جنبش زنان مقتدر افغانستان» در یک گردهمایی اعتراضی در یک مکان سربسته بر آغاز سال تعلیمی بدون حضور دختران اعتراض کردند و از جامعه جهانی خواستند  که بر گروه طالبان فشار وارد کند. این زنان در اعتراض به بسته ماندن مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم، از […]

خبرگزاری زنان افغان:  زنان معترض اعضای «جنبش زنان مقتدر افغانستان» در یک گردهمایی اعتراضی در یک مکان سربسته بر آغاز سال تعلیمی بدون حضور دختران اعتراض کردند و از جامعه جهانی خواستند  که بر گروه طالبان فشار وارد کند.
این زنان در اعتراض به بسته ماندن مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم، از جهان خواست که برای بازگشت دختران به مکتب، اقدامات جدی و فوری را روی دست بگیرد.
زنان معترض معتقد اند که یکی از راه‌های موثر در خصوص بازگشت دختران به مکاتب و دانشگاه‌ها، اعمال فشار از سوی جامعه جهانی بر گروه طالبان است.
زنان معترض شعارهایی های اعتراضی چون «طالبان دشمن دانایی دختران و سکوت جهان مساوی به حمایت از طالبان است» و «آموزش و تحصیل را سیاسی نسازید، آموزش حق ماست» را سر دادند.
وزارت معارف طالبان در روز نخست سال نو ۱۴۰۲،  با فرستادن نامه‌ای به ریاست‌های معارف ولایات، بدون یادآوری از مکاتب دخترانه، دستور داد که سال تعلیمی را به روز (سه‌شنبه، اول حمل ۱۴۰۲)  آغاز کنند. در آن نامه در مورد سرنوشت دانش‌آموزان دختر چیزی گفته نشده است.