اعتراض یک تنه در امریکا؛ دادخواهی و رسیدگی به زنان افغانستان به فراموشی سپرده شده است 
اعتراض یک تنه در امریکا؛ دادخواهی و رسیدگی به زنان افغانستان به فراموشی سپرده شده است 

خبرگزاری زنان افغانستان: شمایل توانا ناصری مسوول جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی در یک اعتراض یک تنه در یکی از خیابان‌های امریکا به تداوم خشونت و سرکوب زنان توسط طالبان و سکوت سازمان‌های بین‌المللی و جامعه جهانی اعتراض کرد. او در این اعتراض خواستار رهایی فوری زنان معترض و فعالان حقوق بشر از […]

خبرگزاری زنان افغانستان: شمایل توانا ناصری مسوول جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی در یک اعتراض یک تنه در یکی از خیابان‌های امریکا به تداوم خشونت و سرکوب زنان توسط طالبان و سکوت سازمان‌های بین‌المللی و جامعه جهانی اعتراض کرد.

او در این اعتراض خواستار رهایی فوری زنان معترض و فعالان حقوق بشر از زندان طالبان شد.

در بیانیه‌ای شش ماده‌ای که از سوی خانم ناصری منتشر شده او از مردم افغانستان، جریان های سیاسی و سازمان‌های بین‌المللی خواسته است که در برابر جنایت های طالبان سکوت نکنند.

در بیانیه آمده است: «از تمام دختران و زنان افغانستان می‌خواهیم که تسلیم زور و جبر نشوند و با هوشیاری و جسارت به مبارزات مدنی شان علیه ستم و تاریکی ادامه دهند. تا زمانیکه زنان افغانستان به تمام حقوق از دست رفته شان دست نیابند، مبارزه ما ادامه خواهد داشت.»

خانم ناصری گفته است که پس از کشتار نظامیان پیشین و مخالفان رژیم گروه طالبان، زنان بیش از همه توسط این گروه تروریستی مورد ستم و تبعیض قرار گرفتند و سرپرستان خانواده و اولادهای شان را از دست داده اند.