اعلان کاریابی

352

ما خواهان دو روزنامه نگار متعهدومتخصص به بخش خبرگزاری زنان افغانستان هستیم تا با ما بپیوندد.

.تعداد بست: دو نفر
جنسیت: زن
وظیفه: خبرنگار
مسئولیت ها:
توانایی نوشتن مقالات و ساخت گزارشهای تحلیلی در عرصه زنان

⦁ رعایت کردن ضرب العجل در امورات کاری و در تهیه و ترتیب مقالات.
⦁ ایجاد روابط قابل اعتماد با مخاطبین و منابع برای استفاده در تحقیقات آینده.
⦁ اشتراک در رویدادها، مطالعه مقالات مختلف، بررسی نظرات و رسانه های اجتماعی و مطلع بودن از آخرین اخبار
شرایط پذیرش:
⦁ لیسانس روزنامه نگاری یا ژورنالیزم
⦁ حداقل ۳ سال سابقه کار به عنوان خبرنگار یا گزارشگر.
⦁ توانایی صحبت به زبان های انگلیسی ، پشتو و دری
⦁ توانایی رعایت ضرب العجل ها و اطلاعات دقیق بررسی واقعیت.
⦁ توانایی نوشتن گزارش های حرفه ای.
⦁ مهارت های ارتباطی و شبکه ای عالی، همراه با استعداد برای استخراج موثر اطلاعات.

درصورت واجد شرایط بودن خلص سوانح تان را به تاریخ 20 اکتوبر سال 2020 به ایمیل ادرس

بفرستید.program.awna@gmail.com