ریاست معارف ولایت پکتیکا گفته است که افراد مسلح ناشناس، ساختمان سه مکتب را با جاگذاری بم در مربوطات این ولایت منفجر کردند.

مهراب الدین، رئیس معارف پکتیکا گفت که ناوقت شب گذشته، افراد مسلح ناشناس سه مکتب را در مربوطات شهر شرن، مرکز این ولایت با جاگذاری بم، منفجر کردند.

آقای مهراب الدین افزود که این مهاجمان در مکاتب حضرت بلال، سید جلال بخاری و خواجه خیل بم جابجا کرده بودند که با انفجار آن، وسایل و تعمیر این مکاتب تخریب شده؛ اما به کسی آسیب نرسیده است.

به گفته آقای مهراب الدین، این سه مکتب میان پنج تا شش هزار دانش آموز دارد که تمام آن پسران اند.

تا اکنون گروهی مسؤولیت این رویداد را به دوش نگرفته است.