افزایش مشکلات اقتصادی زنان کارگر با آمدن زمستان در ولایت فراه
افزایش مشکلات اقتصادی زنان کارگر با آمدن زمستان در ولایت فراه

خبرگزاری زنان افغان: شماری از زنان در ولایت فراه که سرپرست خانواده‌های شان هستند می‌گویند که با آمدن فصل زمستان مشکلات اقتصادی آنان افزایش یافته است‌ و به دلیل نبود منبع درآمد و بی‌کاری، توان پیدا کردن مصارف خانواده‌های شان را ندارند. زرغونه، خانمی که با صفا کاری مصارف چهار طفل خود را به دست […]

خبرگزاری زنان افغان: شماری از زنان در ولایت فراه که سرپرست خانواده‌های شان هستند می‌گویند که با آمدن فصل زمستان مشکلات اقتصادی آنان افزایش یافته است‌ و به دلیل نبود منبع درآمد و بی‌کاری، توان پیدا کردن مصارف خانواده‌های شان را ندارند.

زرغونه، خانمی که با صفا کاری مصارف چهار طفل خود را به دست می‌‌آورد و دو سال می‌شود که شوهرش را از دست داده است.

وی می‌گوید: «روزهای اول کار کردن در خانه‌های مردم برایم بسیار سخت تمام می‌شد ولی چون شوهر خود را از دست داده بودم و نان آور خانه نداشتم، مجبور بودم کار کنم تا اطفالم گشنه نمانند. از وقتی هوا سرد شده مشکلات ما هم زیادتر شده نگرانم که اطفالم مریض نشوند چون نه توان تداوی دارم نه هم به خانه امکانتی که آنها را گرم نگهدارم».

سارا، یک تن از زنانی است که در ولایت فراه خیاطی می‌کند و تنها نان‌آور فامیلش می‌باشد اما اکنون با آمدن زمستان به دلیل مشکلات اقتصادی همراه با خانواده خود در وضعیت دشوار به سر می‌برد.

وی می‌گوید: «در زمستان مشکلات اقتصادی ما بیشتر از هر وقت دیگر است چون قیمت‌‌‌ها بالا می‌رود توان خرید مواد سوخت یا چیزی که بتوانیم همرایش خانه خود را گرم کنیم را نداریم. اگر اطفالم مریض شوند هم توان خریدن دوا را نداریم حیران ماندم که اول به کدام مشکل رسیدگی کنم.

شوهرم به دلیل مریضی که دارد بیکار است، اطفالم هم خورد هستند و مجبورم خودم کار کنم و خرج و مصرف خانه را پیدا کنم و همی دلیل به خانه خیاطی می‌کنم.».

یکی از چالش‌های دیگر در زمستان، بلند رفتن قیمت‌ مواد سوخت است که از گذشته تا کنون در کشور وجود دارد اما در این میان مردم بی بضاعت به دلیل نداشتن توان مالی، بیشتر از همه از بلند رفتن قیمت‌ها شاکی می‌باشند.

این در حالی‌ست که طی دو سال گذشته کمک‌های بشردوستانه کاهش زیادی داشته و شمار زیادی از خانواده‌های بی بضاعت از دریافت این کمک‌ها محروم مانده اند. در این میان زنان کارگر به دلیل نداشتن سرپرست و یا نان‌آور خانه، از جمله افراد جامعه در افغانستان هستند که همواره بیشترین مشکلات را متحمل می‌شوند.