افغانستان با کمترین نقش در تغییر آب و هوا بزرگترین قربانی آن است
افغانستان با کمترین نقش در تغییر آب و هوا بزرگترین قربانی آن است

خبرگزاری زنان افغانستان: هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. چیریتی واتسن، مسوول امور سیاسی تغییرات اقلیمی صلح و امنیت یوناما در قندهار گفته است که افغانستان یکی از کشورهای آسیب‌‎پذیر از تغییرات اقلیمی در جهان است و نیاز است تا در این زمینه […]

خبرگزاری زنان افغانستان: هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

چیریتی واتسن، مسوول امور سیاسی تغییرات اقلیمی صلح و امنیت یوناما در قندهار گفته است که افغانستان یکی از کشورهای آسیب‌‎پذیر از تغییرات اقلیمی در جهان است و نیاز است تا در این زمینه به‌ گونه‌ی مشترک کار شود.

خانم واتسن افزوده که افغانستان اکنون با تهدید بلند تغییرات اقلیمی روبه‌رو است.

همزمان با این، رافایلا ایودیس کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید رویدادهای برخاسته از تغییرات اقلیمی در افغانستان فاجعه بشری است که بیشتر زنان را متاثر ساخته است. ایودیس افزود: «واضح است که موضوع تغییرات اقلیمی به عنوان یک چالش عمیق و بنیادی برای شهروندان افغانستان به ویژه زنان و کودکان این کشور باقی مانده است.»