افغانستان به وضعیت کودکان خیابانی در ایران، رسیدگی می‌کند

100

 وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان، اعلام کرده که برای رسیدگی به وضعیت کودکان خیابانی افغانی در ایران، طرحی را تدوین کرده است.

وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان در بیانیه‌ای گفته‌ی است که این طرح به منظور پایان دادن به وضعیت نامناسب کودکان خیابانی افغانی در ایران تدوین شده است. براساس این بیانیه، رییس حمایت حقوق وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان، امروز در جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از وزارت‌های امور داخله، خارجه، کار و امور اجتماعی، عدلیه، ریاست امنیت، اداره ملی احصاییه و معلومات و یونیسف گفته است: «این طرح به‌منظور محافظت، ادغام و پایان دادن به وضعیت نامناسب کودکان خیابانی افغان مقیم تهران ترتیب گردیده است و نیاز است که ادارات زیربط در زمینه همکاری نمایند.»