الهه دلاورزی با خانواده اش از زندان طالبان آزاد شد
الهه دلاورزی با خانواده اش از زندان طالبان آزاد شد

خبرگزاری زنان افغان: سودابه سها دلاورزی که چندی قبل برای رهایی الهه دلاورزی از بند طالبان مهلت تعیین کرده بود با خانواده اش توسط پولیس پاکستان به افغانستان اخراج شده و توسط طالبان زندانی شدند. سودابه با نوشتن متنی در صفحه فیسبوکش نوشته است که از شانزدهم حوت بدینسو با خواهر و‌پدرش در ریاست چهلم […]

خبرگزاری زنان افغان: سودابه سها دلاورزی که چندی قبل برای رهایی الهه دلاورزی از بند طالبان مهلت تعیین کرده بود با خانواده اش توسط پولیس پاکستان به افغانستان اخراج شده و توسط طالبان زندانی شدند.
سودابه با نوشتن متنی در صفحه فیسبوکش نوشته است که از شانزدهم حوت بدینسو با خواهر و‌پدرش در ریاست چهلم استخبارات طالبان زندانی بود و با ضمانت گذاشتن اسناد دو خانه شخصی، از بند رها شدند.
الهه دلاورزی به نکاح اجباری قاری سعید خوستی یکی از افراد طالبان در آمده بود او‌پس از افشای رفتار خشونت آمیز این مسوول طالبان افغانستان را ترک کرد و توسط گروه حقانی از پاکستان اختطاف و برای بار دوم به زندانهای افغانستان منتقل شده بود.
سودابه دلاورزی خواهر او کارزار دادخواهی برای رهایی الهه به راه انداخته بود اما آنان نیز توسط پولیس پاکستان به طالبان تحویل داده شده و زندانی شدند.