اوضاع نگران کننده : عبورو مرور در شهر کابل

967

در پیوند به گزارش نا امنی سرکها امروز گزارشی از اذیت  و آزار زنان و دختران در هنگام  سوار شدن آنان به  تکسی، مینی بس و سایر وسایط شهری داریم که در این مورد  حرفهای شنیدنی  داشتند . انها از اداره  ترافیک  شکایت داشتند که چرا هیچ گونه نظارتی  به رانندگان وسایط شهری  ندارند، مسافران خصوصا زنان همه روزه  درگیر  این  موضوع هستند  و مطابق قانون راهنمایی و رانندگی؛  رانندگان موترهای مسافربری از نوع تکسی شهری حق ندارد بیشتر از چهار نفر را سوار کنند اما  روزانه شاهد هستیم  که تمام رانندگان  کابل بیش از 5 نفر  را  سوار موتر میکنند و هیچ مرجعی هم  پاسخگو نیست .

به  خاطر این معضل اجتماعی به سطح شهر رفتیم و جویای  مشکلات  رفت و آمد مردم از زبان خودشان شدیم.

سکینه باشنده شهر کابل  می گوید: وقتی از خانه بیرون میشوم؛ بزرگترین نگرانیم این است که موتر پیدا می کنم یا نه، بخاطر اینکه برای خانمها پیدا کردن  موترخیلی مشکل است، اولا  وقتی یک خانم تنها باشی راننده گان شما را سوار موتر نمیکنند، خیلی از  روزها داخل موتر مینشینی، منتظر حرکت موترکه راننده می گوید:” یا پول  دو نفر  را بده یا  برو پایین ” مجبوری  یک مسیری  را که کرایه اش  بیست  افغانی میشود چهل افغانی  پرداخت کنی یا پایین شوی  و منتطر موتر بمانی. آیا راننده ای  راضی میشود  تو را  ببرد یا نه؟…. این بخشی از مشکل زنان میباشد  در قسمت دوم  مجبور هستید درچوکی پیش رو بنشینی، در صورتی که چوکی کنار راننده جای  یک نفر میباشد اما مجبور هستی  دو نفر  بنشینی  و مهمتر از همه اینکه  که راننده گان  محترم از این موقعیت استفاده میکنند و زنان  را مورد آزار اذیت قرار میدهند. در چوکی پیش  رو هرقدر هم که مراقب باشی، حتما  تماس فیزیکی بین  راننده و خانمی که کنارش نشسته  اتفاق  می افتد. به هر صورت مجبوری تحمل کنی اما  بعضی از راننده گان بصورت  عمدی زن مسافر را آنقدر لمس میکنند که هر ثانیه ماندن  در موتر  برایش  سخت و غیر قابل تحمل میشود. بعضی  از خانمها  اعتراض میکنند اما فایده چندانی ندارد، بر اساس مفکورۀ اینگونه مردان مقصر هم خود خانم میباشد که سوار موتر شده و در چوکی پیش روی هم نشسته است  و در ضمن اینکه زنان  باید  در خانه باشد تا از گزند محفوظ بماند . این اوضاع تنها من  را نه بلکه تمام زنانی  که در کابل هستند  را خسته کرده است” .

نادیه  نیز که باشنده کابل میباشد  میگوید:خیلی روزها ناوقت به محل کارم میرسم بخاطر اینکه موتر پیدا نمیکنم   آقایان بسیار راحت هستند، زود  سوار یک  موتر میشوند اما  ما زنان چشم مان به سرک میماند که یک راننده شهری دلش بسوزد و  ما را در موترش بالا کند آنهم  با هزاران گپ ” یا پول  دو نفر را بده یا منتظر باش که یک  زن  دیگر هم پیدا شود” و اگر هم پیدا نشد باید  پایین  شوی   تا راننده  دو مرد  را بنشاند و  برود ” اگر هم  یکی از راننده گان مهربانی کنند و  تنها  در چوکی  بنشینی  و  پول  یک نفر بدهی مجبور میشوی  هفت  جلد و سوانح خود  را برایش  بگویی  و شماره  تلیفونت  را نیز که هر وقت  دلتنگت  شد  برایت زنگ  بزند  و  اینکه اگر در یک مسیر  بودم  تو را هم میبرم ” .  شکایت من از  اداره ترافیک است چرا کنترول  به روی رانندگانی که  مسافر میبرنند ندارند  چرا باید با وجود اینکه میدانیم  که دو نفر در چوکی پیش  روی خلاف مقرارت  است باز هم باید تن  بدهیم.

  ما شهروندان  کابل با مشکل جدی  برای عبورو مرور در شهررو به  رو هستیم . اوضاع مینی بس ها که اینقدر خراب است که حاضر هستم  تمام مسیرها را  پیاده بروم  اما به مینی بس  سوار نشوم . اینقدر  این مینی بس را پر میکنند  که جایی برای نفس کشیدن هم نیست و مردان محترم هم اینقدر از این موقعیت  سو استفاده میکنند که پرسان نکنید و چقدر جنگ کنیم و زودتر  کدامشان  را بگوییم ؟”

این صحبتها مشکل صدها بلکه  هزاران  خانمی هستند که روزانه مجبور هستند بخاطر فعالیتهایشان  در سرک عبور و مرور کنند.

در این خصوص با راننده گان و تعدادی از مردان  نیز  صحبت کردیم .

رضا باشنده شهر کابل  روزانه در شهر راننده گی میکنند : رضا می گوید  من مشکل زنان را درک میکنم  روزها شاهد هستم که  مورد  اذیت  آزار چه از سوی راننده گان و چه مسافران قرار میگیرند

اما متاسفانه ما نیز مجبور هستیم  با توجه به گرانی  تیل دو نفر را در چوکی پیش رو مینشانیم اگر این کار را نکنیم نمیتوانیم مصارف خود را پوره کنیم . در چوکی پیش  روفاصله ی بین  مسافر و راننده نیست پس مجبور هستیم  که شانه به شانه باشیم .

رانندگان می گویند : که  بخاطر گرانی تیل مجبور هستند مسافران بیشتری  را سوار کنند تا  بتوانند مصارف موتر را پوره کنند .

مردم می گویند: در مورد تخلف رانندگان  اداره ترافیک باید با آنها برخورد جدی نمایند زیرا مطابق با قوانین  رانندگی نباید  بیشتر از چهار نفر در تکسی  و  در مینی بس ها  به تعداد  چوکیها  باید  مسافر داشته باشند  این در حالی هست که  تکسی  رانها  پنچ نفر و مینی بس  تا حدی مسافر بالا میکنند که دیگرجایی به تکان خوردن نمی ماند.

گزارش از: شفیقه  محسنی