اولین تجمع اعتراضی زنان دایکندی  به توزیع ناعادلانه‌ی کمک ها درین ولایت
اولین تجمع اعتراضی زنان دایکندی  به توزیع ناعادلانه‌ی کمک ها درین ولایت

شماری از زنان معترض انجمن اجتماعی زنان پیشگام دایکندی امروز ( دوشنبه ۴ دلو ۱۴۰۰) در یک مکان سر بسته در پیوند به توزیع ناعادلانه‌ی کمک ها دراین ولایت اعتراض نمودند. این زنان در شعارهای” چرا سهم دایکندی از کمک های بشردوستانه یک فیصد است؟ و ” حاکمان فعلی باید  از دخالت در توزیع کمک […]

شماری از زنان معترض انجمن اجتماعی زنان پیشگام دایکندی امروز ( دوشنبه ۴ دلو ۱۴۰۰) در یک مکان سر بسته در پیوند به توزیع ناعادلانه‌ی کمک ها دراین ولایت اعتراض نمودند.
این زنان در شعارهای” چرا سهم دایکندی از کمک های بشردوستانه یک فیصد است؟ و ” حاکمان فعلی باید  از دخالت در توزیع کمک دست بردارند” را سر داده اند.


در قطعنامه ده ماده‌ای که از سوی این انجمن منتشر شده از جامعه‌ی جهانی ، موسسات امداد رسان و گروه حاکم( طالبان ) خواسته اند که کمک های بشر دوستانه در افغانستان را به گونه‌ی شفاف و عادلانه به دور از تعلقات قومی، سمتی و زبانی بین فقرا تقسیم نماید.
این زنان می گویند :
” مردم مناطق مرکزی از کمک های جهانی محروم اند و دست مافیا و زورگویان در توزیع آن دخیل است و بر اساس ولایت ، قوم ، سمت و زبان توزیع می‌شود.”
زنان معترض در دایکندی از سازمان ملل متحد(UN) ، سازمان بین المللی مهاجرت(UNHCR) ، سازمان جهانی غذا(WFP) ، کشورها و دیگر نهادهای امداد رسانه می‌خواهند که در روند توزیع و نظارت کمک های بشردوستانه‌ی شان تجدید نظر کنند و نگذارند که مردم مناطق مرکزی میان آسیاب فقر و تبعیض شکنجه شوند.
ولایت دایکندی یکی از ولایت دور دست و فقیر افغانستان است که مردم آن مشغول کشاورزی و مالداری اند و همواره با فقر و جغرافیای خشین در ستیز اند  و همواره سهم ناکافی را از کمک های بشردوستانه دریافت می‌کرد اما اکنون با حاکمیت طالبان وضعیت اقتصادی مردم  سخت تر از قبل شده است و کمک های بشردوستانه دراین ولایت بین افراد طالبان توزیع می‌شود از سوی هم باقیمانده‌ی اندکی از آن بر اساس دستبرد مافیا بین زورمندان توزیع می‌شود.