اولین زن افغان منحیث سفیر افغانستان در آمریکا تقرر یافت

860

رویا رحمانی اولین زن که منحیث سفیر افغانستان در آمریکا تقرر نمود، وی قبلا منحیث سرپرست در سفارت اندونیزیا فعالیت میکرد، بانو رحمانی اولین زنی است که در چنین پست مهم ایفا وظیفه خواهد نمود،

هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری گفت: رویا رحمانی یکی از دیپلومات های برجسته کشور به شمار می رود، وی هنگامیکه در اندونیزیا اجرای وظیفه مینمود، دستاورد های بی شماری را در جریان خدمت با خود داشته است، خانم رحمانی در اندونیزیا یک روز پیش اعتماد نامه اش را طی مراسم ویزه تشریفاتی با نواختن سرود ملی کشوربه جوکوویدودو،رییس جمهور اندونیزیا سپرده بود، پس از بر گزاری این مراسم خانم رحمانی تاکید کرده بود، که دولت جمهوری افغانستان در روابطش با جمهوری اندونیزیا ارزش فراوان قایل هستند، و خواهان توسعه روابط ، در بخش های مختلف به شمول اقتصاد، معارف و ارتقای ظرفیت می باشد،

 خانم رحمانی به زودترین فرصت فعالیت رسمی خود را در چنین پوست در آمریکا آغاز خواهد کرد،

سفیر قبلی در آمریکا حمید محب الله نام داشت، که اکنون منحیث مشاور امنیت ملی ایفا وظیفه مینماید.