ایتلاف جنبش های اعتراضی زنان: طالبان مسوول آپارتاید جنسیتی در افغانستان بوده و سزاوار به رسمیت شناخته شدن نیستند
ایتلاف جنبش های اعتراضی زنان: طالبان مسوول آپارتاید جنسیتی در افغانستان بوده و سزاوار به رسمیت شناخته شدن نیستند

خبرگزاری زنان افغان: ایتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغانستان به اظهارات آمینه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل و برگزاری نشستی به منظور بررسی احتمال به رسمیت شناسی گروه طالبان در دوحه واکنش نشان دادند. این ایتلاف در اعلامیه‌ای با ابراز نگرانی از زمینه سازی مشروعیت بخشی به طالبان  می‌گویند که طالبان مسوول آپارتاید جنسیتی در […]

خبرگزاری زنان افغان: ایتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغانستان به اظهارات آمینه محمد معاون دبیرکل سازمان ملل و برگزاری نشستی به منظور بررسی احتمال به رسمیت شناسی گروه طالبان در دوحه واکنش نشان دادند.
این ایتلاف در اعلامیه‌ای با ابراز نگرانی از زمینه سازی مشروعیت بخشی به طالبان  می‌گویند که طالبان مسوول آپارتاید جنسیتی در افغانستان است و سزاوار به رسمیت شناخته شدند نیستند و آمنه محمد در رابطه به اظهارات اخیرخود به زنان معترض افغانستان وضاحت دهد.
ایتلاف جنبش های اعتراضی زنان معترض می‌گویند در نزدیک به دو سال گذشته، طالبان حدود چهل فرمان به هدف حذف زنان از جامعه صادرکردند و این گروه مسوول آپارتاید جنسیتی در افغانستان هستند. زنان را از حق کار، آموزش و گشت وگزار آزادانه ممنوع کردند.
«به رسمیت شناسی گروهی که مسوول نقض گسترده‌ی حقوق بشری در افغانستان هستند، نه  تنها به مثابه‌ی حکم کشتار زنان افغانستان و تقویت بی ثباتی و بحران است بلکه به اعتبار سازمان ملل به عنوان بزرگ‌ترین و معتبرترین نهاد مسوول حفظ و ترویج حقوق بشری صدمه وارد می‌کند.»
زنان معترض تاکید کردند که تعامل و گفتگوی بی قید و شرط با طالبان هیچ نتیجه‌ی جز جرئت بخشی به این گروه در پی نخواهد داشت و تنها منجر به افزایش بحران در افغانستان خواهد شد و جهان نباید مقاومت مردم افغانستان به خصوص مقاومت مدنی شجاعانه زنان افغانستان در برابر ستم طالبان را نادیده بگیرد.