ایجاد نمایشگاه زنان تجارت پیشه در کابل

744

نمايشگاه زنان  تجارت پيشه  به مناسبت 8 مارچ از طرف مرکز انکشاف تجارت و کارو بار افغانستان روز سه شنبه در كابل افتتاح شد.

 در اين نمايشگاه  5 شركت با سرمايه گذارى 150 هزار دالر  اشتراك نموده اند كه مالك سه شركت آن زنان ميباشند

 سپوژمى صيام مسؤول اين نمايشگاه گفت كه در نمايشگاه چهار روزه بر علاوه نمايش محصولات تجارى، فرصت هاى كار و تحصيل، سخنان انگيزشى براى آغاز كسب و كار و اهدا بورسيه هاى تحصيلى جزء اين نمايشگاه ميباشد.

سپوژمی افزود در اين نمايشگاه بيش از 50 غرفه به زنان تعلق يافته است.

 در اين نمايشگاه حضور زنان گسترده ميباشد و برعلاوه شركت هاى كه توسط مرد ها رهبرى ميشود مسوليت غرفه هاى شان را براى خانم ها واگذار نموده اند

نمایشگاه زنان تجارت پیشه کابل

وزارت زنان برگزارى چنين نمايشگاه ها را براى رشد زنان متشبث و تجارت پيشه مهم مى پندارد

بر اساس گزارش هاى اتاق تجارت و صنايع زنان افغانستان ، بيش از 1150 شركت بزرگ و كوچك را در افغانستان زنان رهبرى ميكنند كه تنها 300شركت آن در سال 2017 به كار آغاز كرده است .

پرورش اورياخيل مالك شركت زراعتى پوم (POME) و از جمله بنيان گذراران زراعت عصری با روش هاى جديد،ا و ميوه جات إصلاح شده در كشور ميباشد

اوریاخیل مالک شرکت زراعتی پوم

استفاده از روش هاى جديد و پيشرفته كشاورزی در كشوراز يك سو باعث ازدياد محصولات با كيفيت و عالي ميشود و از سوی ديگر سبب بلند رفتن اقتصاد كشور با صادر نمودن آن در ماركيت هاى داخل و خارجى ميشود.

روش هاى جديد و تخم هاى إصلاح شده سبب افزايش محصولات زراعتى شده طوريكه در زمان كم محصولات بيشتر و با كيفيت تر در فصل جمع آوری ، حاصل ميشود.

پوم از جمله شركت های پيش قدم در عرضه زراعت مدرن با روش های جديد در كشور ميباشد.

اورياخيل فعلا به حيث معاون اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و رئيس بخش خدمات توسعه تجارتی این نهاد إيفا وظيفه ميكند.

تحصيلات اورياخيل درجه ماسترى ميباشد كه يك ماسترى خود را در بخش بوتانی(علم نباتات) در پوهنتون پشاور و ماسترى دوم خود را در بخش اداره و تجارت پوهنتون امریکایها  به اتمام  رسانیدند.