ایران خواهان افزایش صادرات برق به افغانستان می‌باشد

527

حکومت ایران خواهان همکاری در بخش تولید و صادرات برق در افغانستان می‌باشد. به نقل از رسانه های ایرانی، وزارت انرژی ایران در نظر دارد تا برای جلوگیری از کمبود برق در افغانستان، صادرات برق خود را به این کشور افزایش دهد.

رضا ارداکانیان، وزیر انرژی ایران می‌گوید که کشور ایران در نظر دارد تا همکاری های خود را در بخش انرژی با افغانستان وسعت دهد و برای کاهش بی برقی در این کشور، صادرات برق خود را افزایش دهد.

به گفته وزیر انرژی ایران، قرارداد صادرات برق ایران به افغانستان نیز برای یک سال دیگر با مقامات این کشور تمدید شد.

افغانستان و ایران همچنان خواهان استفاده از انرژی قابل تجدید در امتداد سرحد هر دو کشور استند طوریکه با استفاده از انرژی باد و نصب وسایل تولید برق از انرژی باد در امتداد سرحدات هر دو کشور، سالانه ۱۶ صد میگاوات برق تولید خواهد شد