بازداشت رئیس صحت‌عامه ولایت فراه به اتهام عمل زنا
بازداشت رئیس صحت‌عامه ولایت فراه به اتهام عمل زنا

خبرگزاری زنان افغان: مولوی ضیاءالحق دشتی، رئیس صحت عامه ولایت فراه به اتهام فعل زنا از سوی استخبارات طالبان در فراه بازداشت شده است. گفته می‌شود که قبلا از سوی مدیریت جنایی طالبان در فراه به وی اخطار داده شده بود تا این که در هنگام عمل زنا بازداشت گردیده و فعلا در تحت نظارت […]

خبرگزاری زنان افغان:
مولوی ضیاءالحق دشتی، رئیس صحت عامه ولایت فراه به اتهام فعل زنا از سوی استخبارات طالبان در فراه بازداشت شده است.

گفته می‌شود که قبلا از سوی مدیریت جنایی طالبان در فراه به وی اخطار داده شده بود تا این که در هنگام عمل زنا بازداشت گردیده و فعلا در تحت نظارت قرار دارد.

یک منبع می‌گوید که در نخست وی با بسته کردن دروازه‌ی ریاست، قصد مقاومت مسلحانه داشته و تاکید کرده که هیچ رابطه‌ای با زن نداشته است.

اما منابع رسمی تا اکنون در این مورد چیزی نگفته اند.

RECOGNIZE_GENDER_APARTHEID_IN_AFGHANISTAN#