بازداشت سه زن و سه مرد به اتهام روابط نا مشروع از سوی طالبان
بازداشت سه زن و سه مرد به اتهام روابط نا مشروع از سوی طالبان

خبرگزاری زنان افغان: پولیس طالبان در ولایات هرات وتخار از بازداشت شش تن به اتهام روابط نامشروع خبر دادند. فرماندهی امنیه‌ی طالبان در ولایت هرات در خبرنامه‌ای می‌گوید که یک زن و مرد را به‌ اتهام داشتن «رابطه‌ی نامشروع» بازداشت کرده و پرونده‌ های شان را به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده اند. طالبان درین […]

خبرگزاری زنان افغان: پولیس طالبان در ولایات هرات وتخار از بازداشت شش تن به اتهام روابط نامشروع خبر دادند.
فرماندهی امنیه‌ی طالبان در ولایت هرات در خبرنامه‌ای می‌گوید که یک زن و مرد را به‌ اتهام داشتن «رابطه‌ی نامشروع» بازداشت کرده و پرونده‌ های شان را به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده اند.
طالبان درین خبرنامه جزییات بیشتری ارایه نکردند.
درهمین حال فرماندهی پولیس طالبان در ولایت تخار نیز اعلام کرده که دو زن و دو مرد متأهل را به اتهام «رابطه‌ی جنسی نامشروع» بازداشت کرده اند.
مبین صافی، سخن‌گوی فرماندهی پولیس طالبان در تخار گفته است که دو تن این افراد از روستای «اوچ‌قدوق» در شهر تالقان، مرکز ولایت تخار بازداشت شده‌اند.
براساس گفته های صافی افراد بازداشت شده به جرم شان اعتراف کردند و یکی از مردان بازداشت شده عضو گروه طالبان است.
گشت وگذار پسران و دختران نامحرم، روابط عاطفی و روابط جنسی خارج از ازدواج در نظام طالبان مجازات شلاق در ملاعام و زندان را در پی دارد.
گروه طالبان تاکنون ده ها تن را به اتهام روابط عاطفی و روابط جنسی خارج از ازدواج در محاکمات صحرایی شلاق زدند.