بازداشت شش تن به جرم قتل یک دهقان در غور
بازداشت شش تن به جرم قتل یک دهقان در غور

خبرگزاری زنان افغان: مسئولان امنیتی ولایت غور می‌گویند که شش تن را به ظن قتل یک دهقان در این ولایت بازداشت کرده اند. مصطفی حقانی، آمر امنیت قومندانی امنیه غور گفته است که این دهقان در پی منازعه حقوقی در قریه “جرچغور” ولسوالی فیروز کوه، در هنگام کشت مزارع به قتل رسیده است. در همین […]

خبرگزاری زنان افغان: مسئولان امنیتی ولایت غور می‌گویند که شش تن را به ظن قتل یک دهقان در این ولایت بازداشت کرده اند.

مصطفی حقانی، آمر امنیت قومندانی امنیه غور گفته است که این دهقان در پی منازعه حقوقی در قریه “جرچغور” ولسوالی فیروز کوه، در هنگام کشت مزارع به قتل رسیده است.

در همین حال آمر امنیت قومندانی امنیه این ولایت می‌گوید که شش تن به ظن این قتل بازداشت شده و تحقیقات از نزد شان جریان دارد.