برخورد تبعیض آمیز طالبان با ورزشکاران 
برخورد تبعیض آمیز طالبان با ورزشکاران 
فدراسیون پرورش اندام افغانستان از فرستادن یک تیم دوازده نفره به مسابقات پرورش اندام جنوب آسیا خبر‌می‌دهد. 

فدراسیون پرورش اندام افغانستان از فرستادن یک تیم دوازده نفره به مسابقات پرورش اندام جنوب آسیا خبر‌می‌دهد.

اما اداره تربیت بدنی و ورزش تحت کنترول طالبان از فراهم‌آوری هزینه مالی سفر ۵ ورزش‌کار خبر داده و بقیه ورزشکاران وادار گردیده تا با امکانات شخصی در این مسابقات شرکت کنند.

یک ورزشکار نیز به دلیل فقر اقتصادی از اشتراک در این مسابقات خودداری کرد.

در دور قبلی مسابقات، کاروان افغانستان سه مدال نقره و سه مدال برونز از این مسابقات بدست آورده بودند.

منابع در فدراسیون پرورش اندام، بدون افشای اسم شان می‌گویند که ورزشکاران منسوب به قوم هزاره مورد حمایت مالی اداره تربیت‌بدنی تحت کنترول طالبان قرار نگرفتند.

این بار نخست نیست که تیم های ملی با مشکلاتی، جهت حضور در مسابقات منطقوی و جهانی ورزشی مواجه می‌شوند.

بعد از بازگشت طالبان به قدرت، این موارد چندین بار اتفاق افتاده و تحت عنوان نبود بودجه تاخیر در صدور ویزا و مشکلات دیگر، کاروان های ورزشی به موقع در مسابقات حضور یافته نتوانستند.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان