بررسی نشست سوم دوحه، پیامدها و چالش‌های زنان افغانستان 
بررسی نشست سوم دوحه، پیامدها و چالش‌های زنان افغانستان 
سومین نشست نماینده‌گان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه، در روزهای ۱۰ و ۱۱ سرطان، برگزار شد.

سومین نشست نماینده‌گان ویژه‌ی کشورها در امور افغانستان به میزبانی دبیرکل سازمان ملل متحد در دوحه، در روزهای ۱۰ و ۱۱ سرطان، برگزار شد.

در رابطه به این نشست سه نهاد که در زمینه‌های حقوق بشر و آزادی بیان کار می‌کند، یک نشست آنلاین را به منظور جایگاه زنان و جامعه مدنی در نشست سوم دوحه، سه‌شنبه شب ۱۲ سرطان، بصورت آن‌لاین برگزار کردند.

مهمانان این نشست، چهره‌های مطرح و سرشناس به‌شمول «لیمه انوری»، «سید مسعود»، «پرستو یاری»، «زرقا یفتلی» و با تعداد زیاد از اشتراک کننده‌گان نشست دوحه را چنین ارزیابی نموده‌اند.

«لیمه انوری»، مدافع حقوق بشر، بیان داشت که وقت زنان در نشست‌های اصلی اجازه‌ی شرکت و حضور ندارند، آیا حضور شان در نشست‌های حاشیه‌ای می‌تواند کارساز باشد؟

بانو انوری افزود: «جامعه مدنی و زنان در یک اجتماع نقش حیاتی دارند. اما در نشست سوم دوحه که در مورد افغانستان، خصوصاً گام مهم بخاطر رسیده‌گی چالش‌ها بود متأسفانه اهمیت و گفت‌وگوی فراگیر و نیاز به یک روی‌کرد جامع را زیر سئوال برد.»

سازمان‌های جامعه مدنی، زنان را به حاشیه قرار داد و حتا کلا نقش آنان را نادیده گرفتند که در واقع با حذف جامعه مدنی و زنان در حقیقت ما دوباره یک گام را به عقب برداشته و تمام دستاوردهای ما زیر صفر قرار خواهد گرفت.

او افزود که این نشست تنها مختص به رهبران سیاسی نمی‌باشد بلکه نماینده‌گان جامعه مدنی و گروه‌های مخالف، اقلیت‌های مذهبی، زنان و جامعه مدنی باید در نشست‌های اصلی حضور داشته باشند.

زرقا یفتلی، بنیان‌گذار شبکه تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، در این نشست گفت: «زنان نصف نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهند. امروز از تمام حقوق شان در افغانستان از سوی گروه طالبان محروم هستند؛ در حالی‌که آجندای اصلی و اساسی نشست سوم دوحه در رابطه به بهبود وضعیت حقوق بشر و تأمین حقوق زنان در افغانستان می‌بود، در نشست سوم دوحه اشتراک نداشتند.»

به باور بانو یفتلی، نشست سوم دوحه نمی‌تواند پیامدهای مثبت داشته باشد و نمی‌تواند تصامیم اتخاذ کند و اگر تصامیم هم گرفته می‌شود این تصامیم هیچ‌گاهی نمی‌تواند جنبه‌های عملی پیدا کند.

افزون بر این، سید مسعود کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه، در این نشست گفت: «گروه طالبان بخواست خود رسیده است. زیرا آجندای نشست سوم دوحه مطابق به حرف‌های شان ترتیب یافت و غیر این گروه کسی به‌عنوان نماینده و جامعه مدنی در این نشست راه نیافت.»

همچنین پرستو یاری، در این نشست گفت: «گروه طالبان محور گفت‌وگوی شان بر مسائل اقتصادی و سیاست خارجی اقتصاد محور هستند. از طرفی دیگر مهم‌ترین تصمیم گیران اصلی که همانا نماینده‌های واقعی مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و نماینده‌های جامعه مدنی هستند، در این نشست غایب بودند. اهداف که مردم افغانستان به‌دنبال دست‌یابی بوده و هستند، بدون مشارکت کامل و معنادار زنان امکان پذیر نیست.»

چالش‌های پیش‌روی زنان و مردم افغانستان این‌ست که خشونت‌ها، ظلم و استبداد این گروه بر مردم افغانستان بیشتر شده و کم‌کم عادی سازی می‌شود. این روند اگر بیشتر ادامه یابد، بسیار پیامدهای سخت و سنگینی را برای مردم افغانستان به‌ویژه برای زنان به‌بار می‌آورد.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان