برگزاری صنف‌های اجباری عقاید برای کارمندان وزارت معارف
برگزاری صنف‌های اجباری عقاید برای کارمندان وزارت معارف

خبرگزاری زنان افغانستان: طا.لبان با زور و اجبار صنف‌های عقاید را بر معلمین و کارمندان وزارت معارف برگزار کرده است. حکومت طا.لبان قبلآ نیز صنف‌های مشابه‌ی را برگزار کرده بود. طبق گزارش‌های منابع، براساس دستور هیبت‌الله آخوندزاده رهبر نام نهاد طا.لبان، وزارت معارف این گر‌وه به مکاتب دستور داده اند، همه‌ی معلمین و کارمندان وزارت […]

خبرگزاری زنان افغانستان: طا.لبان با زور و اجبار صنف‌های عقاید را بر معلمین و کارمندان وزارت معارف برگزار کرده است.

حکومت طا.لبان قبلآ نیز صنف‌های مشابه‌ی را برگزار کرده بود.

طبق گزارش‌های منابع، براساس دستور هیبت‌الله آخوندزاده رهبر نام نهاد طا.لبان، وزارت معارف این گر‌وه به مکاتب دستور داده اند، همه‌ی معلمین و کارمندان وزارت معارف آموزش ببینند و شرکت دراین برنامه درسی حتمی و لازمی است.

بنفشه یک تن از معلمین مکاتب شهر کابل می‌گوید: “این کلاس‌های امور دینی از سوی وزارت “امر به معروف و نهی از منکر” حکومت طا.لبان برای معلمین و مکاتب در نظر گرفته شده است. آن‌ها معلمین و کارمندان وزارت معارف را مجبور کرده است تا دراین درس‌ها شرکت کنند، در صورت غیاب خانه‌ی حاضری شان قید و یا منفک می‌گردد.” به گفته بنفشه دراین کلاس‌ها، سیرت‌نبی، شرایط وضو، غسل و انواع آن، طهارت، فرایض نماز، نجاسات و سایر مسائل دینی تدریس می‌شود.

بنفشه افزود حکومت طا.لبان براین باورند که معلمین و کارمندان وزارت معارف با اکثریت موضوعات علوم فرضیه آشنا نیستند، باید آموزش ببینند تا ایمان‌شان مستحکم‌ شوند.

حکومت طا.لبان قبلا محدودیت‌های چون؛ حجاب اجباری و گذاشتن “ریش” را به کارمندان و معلمین وضع کرده بود.