برگزاری کارزار “یا همه یا هیچ‌کس” برای حمایت از حق تحصیل دختران در هرات
برگزاری کارزار “یا همه یا هیچ‌کس” برای حمایت از حق تحصیل دختران در هرات

خبرگزاری زنان افغان: کارزار “یا همه یا هیچ‌کس” از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی در‌ هرات، برای پشتیبانی از آموزش دختران در مکتب و دانشگاه آغاز شده است. شماری از دانش‌جویان می‌گویند:«ما اگر صدای همدیگر شویم وطن و جامعه خود را خواهیم ساخت. امیدواریم یک روز برابری حقوق زن و مرد در تمام عرصه های زندگی […]

خبرگزاری زنان افغان:
کارزار “یا همه یا هیچ‌کس” از سوی کاربران رسانه‌های اجتماعی در‌ هرات، برای پشتیبانی از آموزش دختران در مکتب و دانشگاه آغاز شده است.

شماری از دانش‌جویان می‌گویند:«ما اگر صدای همدیگر شویم وطن و جامعه خود را خواهیم ساخت. امیدواریم یک روز برابری حقوق زن و مرد در تمام عرصه های زندگی در کشور ما نیز حکم‌فرما شود».

منیژه بهره یک تن از اشتراک کننده‌گان در این کارزار نوشته است: «اگرچه طلبِ حقِ آموزش از گروه حاکمی که خود ناقض حق اند و ناقض آموزش، موجه و نتیجه‌دِه نیست. با‌آن‌هم به مثابه‌ی یک حرکت اعتراضی در صورتی‌که به حرکت جمعی تبدیل شود، می‌تواند «ادعا» این گروه را مبنی بر پذیرش فرهنگ غالب، خانواده‌ها و به‌ویژه مردها نسبت به ممنوعیت تحصیلی خانم‌ها را «رد» کند».

در همین حال، کسانی که برای حمایت از حق تحصیل دختران در این کارزار اشتراک کرده اند می‌گویند که این کارزار در هرحال می‌تواند یک نوع اعتراض وصدا بلند کردن بوده و در خاموشی مطلقی که اکنون مسلط است، یک جرقه‌ باشد.

Recognize_Gender_Apartheid_in_Afghanistan#