تجلیل از هشتم مارچ توسط زنان معترض درکابل 
تجلیل از هشتم مارچ توسط زنان معترض درکابل 

خبرگزاری زنان افغان: زنان معترض اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، طی یک برنامه از هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان جهان درشهر کابل تجلیل کردند. این زنان امروز(یکشنبه، ۱۴ حوت ۱۴۰۱) در یک مکان سربسته گردهم آمدند و با شعارهای برابری زنان و مردان در سرتاسر جهان، از جامعه جهانی خواستند که برای جلوگیری […]

خبرگزاری زنان افغان: زنان معترض اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، طی یک برنامه از هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان جهان درشهر کابل تجلیل کردند. این زنان امروز(یکشنبه، ۱۴ حوت ۱۴۰۱) در یک مکان سربسته گردهم آمدند و با شعارهای برابری زنان و مردان در سرتاسر جهان، از جامعه جهانی خواستند که برای جلوگیری از نقض گسترده‌ی حقوق بشر و سایر جنایات طالبان اقدامات فوری روی دست بگیرند.

ترنم سیدی رییس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان در پیامی به خبرگزاری زنان افغانستان گفت:« هشتم مارچ یاد آور مبارزات مدنی زنانیست که برای عدالت و آزادی حتا جان های شیرین شان را از دست دادند اما جامعه جهانی درحالی ازین روز تجلیل می‌کنند که زنان افغانستان را کاملا فراموش کردند.»

خانم سیدی در ادامه گفت:« زنان مبارز افغاستان با انگیزه گرفتن از زنان مبارز جهان، به کف خیابان می‌روند و مبارزات عدالتخواهانه وانقلاب زنان افغانستان در تاریخ با خط زرین حک شود. نزدیک به دو سال است که زنان افغانستانی با دستان خالی در برابر تروریستان مسلح می‌ایستند که بیشترین جنایت را درحق زنان افغانستان انجام می‌دهند.»

در اعلامیه‌ای که از سوی شبکه مشارکت سیاسی همگانی شده است زنان معترض تاکید کردند که وضعیت فعلی افغانستان عواقب خطرناکی برای منطقه وجهان خواهد داشت ازینرو جامعه جهانی نباید بیشترازین دست روی دست بگذارد و یک اقدام فوری برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و حقوق زنان تحت سیطره طالبان روی دست بگیرند.

در اعلامیه همچنان آمده است:

«ما زنان معترض و مبارز افغانستان از وضعیت موجود و ظلم و ستم حاکم در افغانستان به ستوه آمده ایم و از جامعه جهانی خواهان یک اقدام فوری و جدی در برابر این نقض علنی حقوق بشر و این جنایات آشکار که طالبان بر زنان افغانستان روا میدارند هستیم.این خواست تمام مردم افغانستان مخصوصا زنان است.»

جامعه جهانی امسال درحالی از هشتم مارچ یا روز همبستگی زنان جهان تجلیل می‌کند که زنان افغانستان به اولیه ترین حقوق شان هم دسترسی ندارند.