تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به طرح ‘حجاب’ اجباری

793

بر اساس ویدیوهای منتشر شده در صفحات مجازی، در پی حمله بسیج دانشجویی و حراست دانشگاه تهران، این تجمع به خشونت کشیده شده است.

تصویر از اعتراضات دانشجویان ایرانی

دانشجویان تجمع خود را از مقابل پردیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران آغاز کردند و سپس برای سخنرانی در سالون تئاتر این دانشکده تجمع کردند.

بر اساس گزارش‌ها درگیری از مقابل در پردیس دانشکده هنرهای زیبا آغاز شد و در سالن تئاتر به اوج خود رسید.

دانشجویان در شعارهای خود به تبعیض مضاعف علیه زنان در دانشگاه اعتراض کردند.

این تجمع در پاسخ به فراخوانی برپا شده است که چند روز پیش از سوی تشکل‌های مستقل دانشجویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

دانشجویان در بیانیه‌ این تجمع نوشته‌اند “حضور و استقرار نیروهای حفاظت فیزیکی زن در همراهی با ماموران پیشین” را ” تعرض آشکار به حریم خصوصی دانشجویان، نقض مستقیم حقوق انسانی آنان و ستم عریان علیه زنان محصل” خوانده‌اند.

دانشجویان در فراخوان این تجمع نوشته‌اند که “گردهم می‌آییم تا بگوییم اجرای طرح‌های حجاب و عفاف محکوم است”.

دانشجویان با اشاره به “حداقل آزادی پوشش در دانشگاه تهران، این آزادی را حاصل مقاومت و پافشاری دانشجویان این دانشگاه تهران در امر پوشش خوانده‌اند. آنها دفاع از “آزادی در امر پوشش” را حقوق بدیهی خود خوانده‌اند.

در این تجمع معترضان پلاکاردهایی در اعتراض به بازداشت سه تن از روزنامه‌نگاران و فعال مدنی در دست داشتند. ندا ناجی، عاطفه رنگریز و مرضیه امیری از روز جهانی کارگر(۱۱ اردیبهشت) در بازداشت به سر می‌برند.

بنابر گزارش‌ها، در این درگیری‌ به ساختمان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران آسیب‌هایی وارد شده است

دانشجویان بارها به  حجاب اجباری در ایران دست به اعتراض زدن و در نهایت از طرف دولت سرکوب .گردیند و کسانی که این نوع اعتراضات را رهبری میکرند در زندانها به سر میبرند