تشدید بستن آرایشگاه ها و دستگیری اقارب زنان آرایشگر از سوی طالبان
تشدید بستن آرایشگاه ها و دستگیری اقارب زنان آرایشگر از سوی طالبان

خبرگزاری زنان افغانستان: منابع محلی از شهرکابل، مزار و قندهار از تشدید فشارها بر آرایشگران و بستن آرایشگاه های زنانه خبر می‌دهند. براساس اطلاعات ارایه شده توسط منابع محلی به خبرگزاری‌زنان افغانستان، ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان قبل از موعد تعیین شده برای بستن آرایشگاه ها از سوی رهبر نامرئی طالبان، […]

خبرگزاری زنان افغانستان: منابع محلی از شهرکابل، مزار و قندهار از تشدید فشارها بر آرایشگران و بستن آرایشگاه های زنانه خبر می‌دهند.
براساس اطلاعات ارایه شده توسط منابع محلی به خبرگزاری‌زنان افغانستان، ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان قبل از موعد تعیین شده برای بستن آرایشگاه ها از سوی رهبر نامرئی طالبان، اقدام به مسدودسازی آرایشگاه ها کرده اند.
منابع در شهرکابل می‌گویند که افراد طالبان در غرب کابل حداقل دو آرایشگاه را با زورگویی وبدرفتاری بستند و‌مالکان آرایشگاه را نیز تهدید کردند.
منبع گفت:« حدود سه نفر مسلح بودند اول مشتری های آرایشگاه را بیرون کردند و بعد مالک آرایشگاه را بیرون کرد و دکانش را هم بسته کرده و کلیدش را باخود بردند. »
درهمین حال زهرا ریاحی یکی از زنان آرایشگر در شهر مزارشریف می‌گوید که ماموران طالبان درین شهر هم دست به آزار و بدرفتاری با مالکان آرایشگاه ها زده و آنان را وادار به تخلیه‌ی دکانهای شان کرده اند.
زهرا به خبرگزاری زنان افغانستان گفت:« هر روز افراد طالبان پشت دروازه آرایشگاه میاید که چه وقت اینجا را بسته می‌کنید؟ ما می‌گوییم تا زمان تعیین شده حق داریم کار کنیم اما آنها می‌گویند هرچه زودتر تخلیه کنید.»
یک منبع دیگر در شهر قندهار از دستگیری یک زن آرایشگر وشوهر یک زن آرایشگر دیگر بدست طالبان خبر می‌دهد.
به گفته‌ی منبع ماموران طالبان روز چهارشنبه(۲۰ سرطان ۱۴۰۲) با هجوم بر یک آرایشگاه زنانه، بعد از رفتاری و‌خشونت با مسوول یک آرایشگاه، شوهرش را دستگیر کرده وباخود بردند و آرایشگاه را نیز بسته کردند.
براساس یک گزارش دیگر عصر روز چهارشنبه، ماموران امربه معروف ونهی ازمنکر طالبان یک آرایشگر زن دیگر را نیز با دستبند از آرایشگاهش باخود بردند و دکانش را بسته کردند.
این اقدام طالبان درحالیست که براساس فرمان رهبر نامرئی طالبان، آرایشگاه های زنانه تا سوم اسد سال روان خورشیدی فرصت دارند که دکانهای شان را بسته کنند و جواز فعالیت آنان نیز باید از سوی وزارت تجارت لغو شود.