تظاهرات در شهر های مختلف: طالبان را به رسمیت نشناسید
تظاهرات در شهر های مختلف: طالبان را به رسمیت نشناسید

خبرگزاری زنان افغان: همزمان در نخستین روز نشست سران و نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در مورد افغانستان، با حضوری دبیر کل سازمان ملل متحد، اعتراضات در شهرهای مختلف کشور راه اندازی شد. تظاهرات کننده‌گان از جامعه جهانی خواستند که طالبان را به رسمیت نشناسند. تظاهرات کننده‌گان با شعار های ” از تروریزم حمایت نکنید، طالبان […]

خبرگزاری زنان افغان: همزمان در نخستین روز نشست سران و نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در مورد افغانستان، با حضوری دبیر کل سازمان ملل متحد، اعتراضات در شهرهای مختلف کشور راه اندازی شد.
تظاهرات کننده‌گان از جامعه جهانی خواستند که طالبان را به رسمیت نشناسند.
تظاهرات کننده‌گان با شعار های ” از تروریزم حمایت نکنید، طالبان دشمنان علم و انسانیت است” حقوق زنان را از اولویت‌های می دانند که در این نشست به بحث گرفته شود.
شماری از این اشتراک کننده‌گان می گویند، با آنکه نماینده از زنان در این نشست حضور ندارد، با آنهم نباید زنان قربانی تصمیم‌ های پشت درهای بسته شوند.
نشست نمایند‌گان کشورهای مختلف با حضور دبیرکل سازمان ملل متحد، امروز دوشنبه در دوحه برگزار شد و تا یک روز دیگر ادامه دارد.