تقاضای برخی فعالین مدنی و رسانه‌ای جهت پایان دادن به محدودیت بر آموزش بانوان
تقاضای برخی فعالین مدنی و رسانه‌ای جهت پایان دادن به محدودیت بر آموزش بانوان
نهاد مردمی افغانستان در آستانه ای آغاز آزمون ورود به دانشگاه از تداوم تعلیق تحصیل دختران در دانشگاه اظهار نارضایتی نموده خواهان پایان محرومیت از آموزش فراروی دختران دانش آموز در مکتب گردید.

نهاد مردمی افغانستان در آستانه ای آغاز آزمون ورود به دانشگاه از تداوم تعلیق تحصیل دختران در دانشگاه اظهار نارضایتی نموده خواهان پایان محرومیت از آموزش فراروی دختران دانش آموز در مکتب گردید.

نهاد مردمی افغانستان، رادیوی محلی نهاد در بلخ، نشریه نما و تلویزیون پیکان با نشر اعلامیه مشترک در سالروز تاسیس ساختار های نامبرده از مواجه بودن شهروندان افغانستان با چالش های جدی آموزشی، اقتصادی و اجتماعی اظهار نگرانی نمود.

در این اعلامیه از فقدان قوانین در حوزه فعالیت های رسانه ای نیز انتقاد صورت گرفته بر احترام گذاشتن به افکار و عقاید دیگران تاکید شده است.

آزمون ورود به دانشگاه فردا بدون حضور دختران در برخی از ولایات آغاز و تا کمتر از یک ماه دیگر در ۵ مرحله تکمیل و نتایج این آزمون در ماه سنبله اعلام خواهد شد.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان