تنش در جرگه مشورتی صلح؛ غلبه حاشیه بر متن

111

در نشست مشورتی لویی جرگه ۳۲۰۰ نفر از سراسر افغانستان شرکت کرده‌اند. جلسه مشورتی با وجود خطرات ناشی از بحران کرونا روز جمعه ۱۷اسد در محل برگزاری جلسات لویه جرگه در کابل آغاز شد.

رئیس جمهور افغانستان از شرکت ‌کنندگان در نشست لویه جرگه خواست که به آزادی  ۴۰۰ زندانی طالبان رای دهند.

بلقیس روشن،  نماینده مردم فراه در این نشست خطاب به رئیس جمهور اشرف غنی گفت “به طالبان باج‌دهی ندهید!”. اشرف غنی نیز در پاسخ به این نماینده گفت که  او “باج‌ده نیست و شما مردم تصمیم گیرنده هستید”. در این  میانه یکی تن   از کارمندان حکومتی   بلقیس  روشن  را مورد  لت کوب  قرار داد و به اساس گفته خود بلیقس روشن  ایشان را از سالون  لویه جرگه  بیرون  کردند.

برای لحظاتی بی نظمی  بر جلسه حاکم شد و در این میان  هیچ یک از  زنانی که در جلسه حضور داشتند  حمایت خودشان از بلیقس  روشن  اعلان نکردند اما در  روز  دوم جرگه مشورتی  اصیلا وردک، رئیس یکی از کمیته‌های لویه‌جرگه مشورتی  در آغاز ارایه گزارش کاری این کمیته با اشاره به اعتراض دیروز خانم بلقیس که منجر به برخورد فیزیکی و بیرون کشیدن او از تالار شد گفت: خاموش ساختن صدای خانم روشن، خاموش ساختن آزادی بیان و صدای مردم و دمکراسی است. جرگه جای بلند کردن صداهاست و هر کس حق دارد نظر بدهد.

 

 با ابراز سخنان اصیلا وردک ؛اعتراضات  برضد بلقیس روشن شروع  شده و یکی از مردان اشتراک کننده  به فحاشی بلقیس روشن و حامیانش  پرداختند و گفت که روشن فاحشه است و حامیان او مفسد و فاسق هستند که این موضوع سبب شد تا جلسه  برای مدت طولانی مختل شود.

رئیس لویه جرگه مشورتی  عبدالله عبدالله برای  آرام ساختتن حاضرین سخنانی را شروع و گفتند که اعتراض حق هر شهروند افغان میباشد و باید شنیده شود و صدای معترض نباید باخشونت و  لت کوب خفه شود.

این تنش واکنش های بزرگی را در میان جامعه و مردم افغانستان بوجود آورد و خانم روشن در صفحات اجتماعی طرفدران زیادی بدست آورد.

همزمان با این موضوع خانم شکیبا صافی که خانم بلقیس روشن را مورد لت و کوب در انظار اشتراک کننده گان جرگه نمود از سوی ولسی جرگه به لوی سارنوالی معرفی گردید.

در نشست پایانی لوی جرگه مشورتی رئیس جمهور اشرف غنی در مورد مشاجرات جرگه مشورتی و حمله به بلقیس روشن گفتند زنان افغانستان چادر عزت پوشیده اند نه لباس کاراته؛ ایشان خواستار مجازات عاملین  حمله به .بلقیس روشن شدن