توزیع پیام عیدی رهبر طالبان در سطح شهر مزارشریف
توزیع پیام عیدی رهبر طالبان در سطح شهر مزارشریف
۱۱ هزار نسخه پیام عیدی رهبر این گروه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ولایت بلخ به نهاد های مختلف ارسال و به ملا امامان مساجد و مسولین رسانه ها دستور داده شده است تا این پیام را به هر دو زبان دری و پشتو در روز عید قربان نشر نمایند.

۱۱ هزار نسخه پیام عیدی رهبر این گروه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ولایت بلخ به نهاد های مختلف ارسال و به ملا امامان مساجد و مسولین رسانه ها دستور داده شده است تا این پیام را به هر دو زبان دری و پشتو در روز عید قربان نشر نمایند.

ملا امامان مساجد مکلف گردیدند تا قبل از ادای نماز عید این پیام را قرائت و رسانه های خصوصی نیز چندین بار به هر دو زبان نشر نماید.

بعد از بازگشت طالبان به قدرت در اعیاد پیام کتبی رهبر این گروه در مناطق مختلف توزیع می‌شود و ملا امامان مساجد وادار به قرائت آن در نماز عید گردیده، رسانه ها مکلف می‌شود تا چندین بار آن را یک روز قبل از عید و در روز عید نشر نماید.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان