فیروزالدین فیروز، وزیر صحبت عامه افغانستان روز یکشنبه 10 فوریه « جایزه بهترین وزیر» در سطح جهان را دریافت کرد.

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نخست وزیر امارات و حاکم دبی این جایزه را به وزیر صحت عامه افغانستان اهدا کرد.

وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد، مراسم اهدای جایزه بهترین وزیر جهان امروز یکشنبه در شهر دبی کشور امارات متحده عربی برگزار شد و بیش از چهار هزار نفر از 130 کشور جهان در ان اشتراک کرده بودند.

این وزارت گفت، این جایزه توسط سازمان سران حکومت‌های جهان صورت گرفته و به حضور رهبران جهان، پالیسی سازان، کارشناسان و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی به وزیر صحت عامه افغانستان اهدا شد.