جسد یک کودک شش ساله در شهر غزنی پیدا شد
جسد یک کودک شش ساله در شهر غزنی پیدا شد

خبرگزاری زنان افغان: منبع از ولایت غزنی می گوید که امروز یکشنبه ۱۰ ثور جسد یک کودک شش ساله را از یک خانه مسکونی خالی در شهرک “خلیل هوتک” از مربوطات شهر غزنی پیدا کردند . به گفته‌ی منبع، اثر لت و کوب بر بدن این کودک نیز دیده شده است. تا اکنون هیچ یک […]

خبرگزاری زنان افغان: منبع از ولایت غزنی می گوید که امروز یکشنبه ۱۰ ثور جسد یک کودک شش ساله را از یک خانه مسکونی خالی در شهرک “خلیل هوتک” از مربوطات شهر غزنی پیدا کردند .
به گفته‌ی منبع، اثر لت و کوب بر بدن این کودک نیز دیده شده است.
تا اکنون هیچ یک از اقارب و یا نزدیکان این کودک پیدا نشده است.
این در حالی است که با تسلط طالبان در افغانستان، قتل‌ های مرموز و هدفمند از سوی افراد نا شناس در ولایت های کشور افزایش یافته است.