حاکمان احسان فراموش
حاکمان احسان فراموش
به روز شنبه شهر تهران میزبان نشست گروه تماس منطقوی در مورد افغانستان بود اما حاکمیت موجود در کشور از عدم اشتراک در نشست تهران سخن گفت.

به روز شنبه شهر تهران میزبان نشست گروه تماس منطقوی در مورد افغانستان بود اما حاکمیت موجود در کشور از عدم اشتراک در نشست تهران سخن گفت.

پس از تحول؛ ایران، پاکستان، چین و روسیه روابط سازنده ای که میتواند تضمین کننده منافع راه بردی گروه طالبان باشد با این جریان برقرار نموده در نشست های دوحه خلاف دیدگاه امریکا و اتحادیه اروپا عمل کرده برای افزایش مشروعیت جهانی طالبان تلاش نمودند.

مگر رفتار رژیم طالبان به دلیل فقدان برنامه راه بردی جهت داشتن مناسبات مثبت با کشور های همسایه و منطقه متناقض بوده بطور که در قبال خواست مردم افغانستان و همسایه گان که همانا شکل گیری حکومت همه شمول بوده بی اعتنایی نموده است.

اما نشست تهران نکات مثبت نیز داشت.

۱- شکل گیری اجماع منطقوی در آستانه برگزاری روند سوم دوحه.

۲- افزایش اثرگذاری کشور های همسایه و منطقه در تامین صلح و ثبات برای قلب آسیا.

۳- پایان دادن به برخورد انحصاری ایالات متحده آمریکا با مسائل افغانستان زیرا؛ حال همسایه گان نقش پر رنگ تری نسبت به آمریکا ایفا می کنند.

در پایان میتوان گفت عدم حضور طالبان نتوانست تاثر بزرگی در نشست تهران بگذارد مگر روایت بی طرفی و استقلال دستگاه دیپلماسی طالبان را زیر سوال برد.

 

خبرگزاری زنان افغانستان

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان