حبیبه شریفی با پدرش از  بند طالبان آزاد شد
حبیبه شریفی با پدرش از  بند طالبان آزاد شد

خبرگزاری زنان افغان: منابع محلی در ولایت غور  می‌گویند که حبیبه شریفی دختر معترض و پدرش از بند طالبان آزاد شدند. حبیبه شریفی روزچهارشنبه( ۱۷ حوت ۱۴۰۱) به مناسبت روز جهانی همبستگی زنان،  در برابر ممنوعیت حق تحصیل و کار زنان، در برابر دفتر والی ولایت غور دست به اعتراض زده بود. اعتراض بانو شریفی […]

خبرگزاری زنان افغان: منابع محلی در ولایت غور  می‌گویند که حبیبه شریفی دختر معترض و پدرش از بند طالبان آزاد شدند.
حبیبه شریفی روزچهارشنبه( ۱۷ حوت ۱۴۰۱) به مناسبت روز جهانی همبستگی زنان،  در برابر ممنوعیت حق تحصیل و کار زنان، در برابر دفتر والی ولایت غور دست به اعتراض زده بود.
اعتراض بانو شریفی و چند زن دیگر با خشونت  های طالبان سرکوب شده بود و پس ازینکه خانم شریفی به خانه اش رفته بود افراد طالبان به خانه اش هجوم برده او و پدرش را دستگیر کردند.
حبیبه شریفی وپدرش با گذشت یک روز، به قید ضمانت و سپردن تعهد کتبی اشتراک نکردن در اعتراضات ضد طالبان از بند رها شدند.