حذف زنان از رسانه ها؛ طالبان در غزنی نشر صدای زنان در اعلانات تجارتی را منع کردند
حذف زنان از رسانه ها؛ طالبان در غزنی نشر صدای زنان در اعلانات تجارتی را منع کردند

خبرگزاری زنان فغان: منابع محلی در ولایت غزنی می‌گویند که‌ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان درین ولایت،  ‌به رادیو های محلی هشدار داده است که پس از این، اعلانات تجارتی ثبت شده با صدای زنان را نشر نکنند. بر اساس معلومات منابع، طالبان تاکید‌کردند که با متخلفین این دستور، برخورد جدی می‌کنند. این درحالیست که پس […]

خبرگزاری زنان فغان: منابع محلی در ولایت غزنی می‌گویند که‌ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان درین ولایت،  ‌به رادیو های محلی هشدار داده است که پس از این، اعلانات تجارتی ثبت شده با صدای زنان را نشر نکنند.
بر اساس معلومات منابع، طالبان تاکید‌کردند که با متخلفین این دستور، برخورد جدی می‌کنند.
این درحالیست که پس از تسلط دوباره‌ی طالبان بر افغانستان، زنان کارمند رسانه های محلی غزنی خانه نشین شده اند و اکنون هیچ خبرنگار زنی به گونه‌ی رسمی با رسانه های محلی این ولایت کار نمی‌کنند اما اکنون نشر صدای زنان حتا در اعلانات تجارتی نیز ممنوع شده است.