حضرت صبغت الله مجددی از رهبران جهادی و اولین رئیس جمهور حکومت مجاهدین شب گذشته بر اثر مریضی در سن 93 سالگی درگذشت.

حضرت مجددی از بزرگان دینی و مذهبی کشور بوده که سالها در میان مردم از اعتبار و احترام زیادی برخوردار بوده است. وی علاوه بر رهبری یکی از تنظیم های جهادی اولین رئیس جمهور افغانستان در دورۀ مجاهدین بوده است.

آقای مجددی بعد از روی کار آمدن حکومت موقت به رهبری حامد کرزی، رئیس مجلس سنا گردید، او در انتخابات سال 1388 از حامد کرزی حمایت نمود و در دورۀ بعدی از اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری پشتیبانی نمود.

آقای مجددی فردی معتدل و با نگاه اصلاحی در افغانستان شهره است. او در سن 93 سالگی در شهر کابل وفات نمود. حکومت به مناسبت وفاتش یک روز را رخصتی عمومی اعلام نمود، قرار است نمازۀ جنازۀ حضرت مجددی در غازی استدیوم و با شتراک مردم افغانستان و رهبران کشور خوانده شده و پس از آن دفن گردد.

خبرگزاری زنان افغانستان