حمله بر رادیو همصدا قربانی گرفت

647
شفیق آریا و رحیم الله از کارمندان رادیو در تخار هستند که جانشان را در حمله افراد مسلح ناشناس از دست دادند.

رادیو محلی همصدا در ساعات پایانی روز گذشته مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت.

شفیق آریا و رحیم الله از کارمندان رادیو در تخار هستند که جانشان را در حمله افراد مسلح ناشناس از دست دادند.

این حمله که بر یک رادیوی محلی در تالقان صورت گرفت دو تن از کارمندان این رادیو جانشان را از دست دادند.

شفیق آریا و رحیم الله کارمندان این رادیو هستند که جانشان را در این حمله از دست دادند؛ هنوز علت و عوامل این حمله مشخص نگردیده است، پولیس تلاش دارد تا عاملین این حمله را شناسایی و دستگیر نماید.

افغانستان از جمله کشورهایی است که بیشترین خبرنگاران در آن جانشان را در جنگ و خشونت های جاری در کشور از دست می دهند.