حملۀ طالبان در شاهراه 601هلمند دفع گردید

636

زمان همدرد سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت هلمند گفت که شب گذشته طالبان بر پاسگاهای پولیس ملی در شاهراه نمبر 601 حمله کردند.همدرد در ادامه افزود در این حمله 3طالب به شمول یک شهروند پاکستانی کشته و 4 تن دیگر زخمی شده اند . سخنگوی پولیس هلمند در ادامه افزود که در این حمله به نیروهای پولیس آسیبی نرسیده است.زمان همدرد سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت هلمند گفت که شب گذشته طالبان بر پاسگاهای پولیس ملی در شاهراه نمبر 601 حمله کردند.همدرد در ادامه افزود در این حمله 3طالب به شمول یک شهروند پاکستانی کشته و 4 تن دیگر زخمی شده اند . سخنگوی پولیس هلمند در ادامه افزود که در این حمله به نیروهای پولیس آسیبی نرسیده است.