وزارت صحت عامه اعلام کرد که افزایش روز افزون بیماران کرونایی نگرانی جدی سکتور صحت و دولت را در قبال داشته است و زنگ خطر جدی را در کشور به صدا درآورده است. این وزارت دراعلامیه‌ای گفته است که براساس برنامه مبارزه با موج سوم کرونا و به منظور کاهش گسترش ویروس و کنترل وضعیت، […]

وزارت صحت عامه اعلام کرد که افزایش روز افزون بیماران کرونایی نگرانی جدی سکتور صحت و دولت را در قبال داشته است و زنگ خطر جدی را در کشور به صدا درآورده است.
این وزارت دراعلامیه‌ای گفته است که براساس برنامه مبارزه با موج سوم کرونا و به منظور کاهش گسترش ویروس و کنترل وضعیت، تمام پوهنتون ها ،مکاتب و کورس‌های آموزشی از هشتم جوزا تا دو هفته دیگر در ۱۶ ولایت رخصت میباشد.