خلیل فطری از بند طالبان آزاد شد
خلیل فطری از بند طالبان آزاد شد

خلیل فطری مدیر مسؤل پیشین آژانس خبری پژواک بعد از حدود یک ماه از زندان طالبان در شهر مزار شریف، آزاد شد. به گزارش دفتر  “بازار رسانه های افغانستان”   فطری عصر روز گذشته آزاد شده است و وضعیت صحی‌ و روحی‌اش مطلوب گزارش شده است. به گفته اعضای  خانواده اش مدیر مسؤل سابق پژواک ساعت […]

خلیل فطری مدیر مسؤل پیشین آژانس خبری پژواک بعد از حدود یک ماه از زندان طالبان در شهر مزار شریف، آزاد شد.
به گزارش دفتر  “بازار رسانه های افغانستان”   فطری عصر روز گذشته آزاد شده است و وضعیت صحی‌ و روحی‌اش مطلوب گزارش شده است. به گفته اعضای  خانواده اش مدیر مسؤل سابق پژواک ساعت پنج عصر ۲۲  قوس سال جاری از سوی اداره استخبارات حکومت طالبان به “جرم سیاسی” از خانه اش  در شهر مزار شریف بازداشت شده بود.
این درحالیست که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان دروازه های اکثریت رسانه ها بسته شده است و خبرنگاران نیز  با خودسانسوری شدید مواجه اند و روند دسترسی به اطلاعات به کندی پیش می‌رود . از سویی هم خبرنگاران کشور از سوی استخبارات طالبان به بهانه های مختلف بازداشت و شکنجه می‌شوند.